Preliminärt

Efter att ha slarvat med en uppgift så slänger jag upp en väldigt preliminär upplaga av bakgrund, frågeställning och syftet till mitt arbete. Den kommer att fyllas på i veckan, det garanterar jag.

Bakgrund
Det gäller att överrösta bruset och ju högre vi skriker desto fler överröstar vi, det vet varenda torgkärring. Det vet tydligen även massmediearbetare.
Men ju mer de skriker desto mer ökar bruset och till slut blir det stopp. Mottagarna lyssnar utan att höra, tittar utan att se, berörs utan att känna. Då är det inte kraftigare stämband som behövs utan ett budskap, som är starkt nog att överrösta bruset även med en viskning. (Bergström, 2007)

Att titta går väldigt snabbt, nästan utan ansträngning  och en bild går utan omvägar in i känslolivet.
Mottagaren kan egentligen inte låta bli att titta på bilder och därför är det självklart att formgivaren låter en bild dominera en affisch. Bilden står för irrationalism och intuition (även om det enkel rak på sak produktbild inte lämnar över mycket till fantasin). Den har stark visuell kraft men en svaghet eftersom den ger mottagaren dålig kontroll över budskapet. (Bergström, 2007)

Bilden har alltid varit ett medel för människan att uttrycka sig genom, vi kan se grottmålningar som berättar om en historia om hur våra förfäder en gång i tiden levde. Vi har även gjort det möjligt med bilder att kommunicera med varandra, det kan vara en vägskylt som signalerar till förarna att det strax kommer en korsning eller en affisch med massa toner och instrument på och det tar inte lång tid innan man uppfattar att det är musikrelaterat. Men det finns illustrationer vars budskap inte alltid är uppenbara eller i första anblick verkar vara rimligt alls. Illustrationen kan ibland behöva textens hjälp för att lyfta fram budskapet, men den kan också vara stark utan text. Dessa illustrationer, starka som de är, behöver inte alltid vara utformade på något komplicerat sätt för att förmedla något, men det gäller även att budskapet ska vara klart för den tänkta mottagaren. Eftersom att bilden har en förmåga att gå direkt in och beröra andra skikt hos betraktaren än vad ord kan, så kan en bra kombination innebära att text och bild tillsammans får ett mer enhetlig och gemensamt tempo, som gör budskapet mycket kraftfullare. (Bergström, 2007).

Fokuset kring denna forskning ligger runt det minimalistiska sätt artister som Sébastien Thibault och Noma Bar använder sig utav när de genom illustrationer gestaltar budskap så mycket starkare än bara ord kan uttrycka. Hur blir de så slagkraftiga?

Frågeställning
Hur gestaltar man en minimalistisk illustration vars mening är att framföra det tänkta budskapet så starkt som möjligt?

Syfte
Syftet med denna undersökning är att få djupare kunskap om hur man med så få visuella medel kan förstärka ett budskap, om illustrationerna är starka nog att själva utan text framföra budskapet. Kunskaperna som denna undersökning ger kommer jag dra stor nytta av inför kommande projekt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: