Block 4 Valbara

Vad betyder Medieteknik för dig?
Medieteknik är för mig oftast något konkret (kan jag tycka), som vi här på BTH lär oss att bemästra t.ex. som de olika programmen vi jobbar i för att ta fram ett koncept till en film.

Jag kan inte slita tankarna från att det är något annat än program, verktyg eller den råa grund som vi baserar alla våra beslut på när vi ska föra ett projekt framåt. Jag vill gärna att det ska betyder mer än så, att det är de olika övningar, t.ex. som brainstorming vi gör för att lösa olika problem vi stött på då vi kanske ska göra en snygg och innovativ reklamfilm. Medieteknik, hur fysiskt det än låter för mig så är det också det ordet som summerar upp kunskap inom film, spel, grafik, design, mottagare till den allmänna kunskapen inom sociala normer.

Vad betyder Gestaltning för dig?
Gestaltning för mig är när man kommunicerar sin vision hur man ska ta sig ann ett uppdrag, och med hjälp av fraser, bilder eller till och med gester ger kött på benen som då ska göra att andra runt om kring ska kunna visualisera sig denna tanke i sina egna huvuden.  

Vad har du för tankar kring relationen mellan medieteknik, gestaltning och forskning?
Denna punkt var svår och det var inget jag direkt kunde direkt dra den röda tråden mellan orden. Men eftersom att (för mig är) Medieteknik är både kunskapen inom program som är väldigt vanliga inom området “Media” och det visuella som vi tar in dagligen, genom spel, tv och annonser på stan, men det är också kunskapen om människans beteenden och vanor, lite hur man beroende på strategi för sin t.ex. PR-kampanj kring ett nytt spel kan locka en viss grupp av människor. Alltså den förståelse för “Hur”-et från Medietekniken, så fyller Gestaltning på med “Vad”-et, då som jag förstår (eller uppfattar) själva gestaltningen så vill man visualisera vad man har tänkt sig ska lösa det problem eller uppdrag man har framför sig. Detta görs antagligen inte genom en rad av gissningar utan man tar då del utav den Forskning som gjorts tidigare kring det område uppdraget ligger vid. Är det omkring hur folk uppfattar en viss färg och kampanjen hamnar om en produkt som ska sticka ut med hjälp av en färg så finns det antagligen en hel del skrivet just om detta.

Detta får bli den röda tråd som Jag finner i denna relation mellan medieteknik, gestaltning och forskning.  

Har dina tankar angående punkterna 1-3 ändrats om du jämför dem med de tankar du hade när vi började det valbara spåret?
Både Ja och Nej.

Jag kan väl påstå att jag har fått en mycket bättre förståelse för vad “forskning” betyder när man
använder det kring kandidantarbete och hur man bör hänvisa till sina källor, det är betydligt klarare. Annars har det för mig i större del mest betytt fina vita rockar i labb.

Gestaltning har jag väl aldrig kunnat sätta tummen på vad det betyder, eller haft en riktig diskussion omkring så jag har inte heller direkt förstått hur andra tolkat det som. Sen har jag väl aldrig heller fått användning av det för jag vet inte när eller var det passar in, har nog alltid hittat andra ord som fick ta över när gestaltning hade passat in bättre.

Sen relationen mellan dessa tre uttryck, gestaltning, medieteknik och forskning har jag nog ärligt aldrig tänkt på så jag kan inte heller påstå att något har förändrats, tyvärr.

Vad ser du som dina största utmaningar inför och under vårens kandidatarbete?
Det kan bero på helt och hållet hur man ser på frågan.

Jag kan vara orolig över hur jag kommer att lägga upp mitt arbete då jag vet att det kan vara en av mina nackdelar att jag har svårt att läsa böcker/artiklar och kommer säkerligen någon gång känna att jag har halkat efter lite. Men det kan också vara själva disciplinen som får mig på fall – att i och med att arbetet är uträknat att ta ett par veckor så kommer jag kanske (jag säger kanske för jag vet från tidigare projekt att detta har inträffat men att jag nu kanske har lärt mig att undvika) att känna i vissa tillfällen att jag tar en dags paus för att vila ut, rensa huvudet eller ta itu med personliga problem vilket då kan ha resulterat i att den perioden förlängdes med någon dag eller två och att jag då halkade efter. Något som underlättar detta, skulle vara att ha en partner att jobba med som också har samma intresse eller som kan komplettera med att ha ett liknande projekt där jag kan göra nytta, för då blir det att vi kan hålla reda på varandra och det blir enklare att ta sig till skolan och få saker gjort. Tyvärr så ser jag inte fram emot att leta efter en kamrat att jobba med då jag nästan redan nu kan tänka mig vilka det skulle tänkas bli att jag jobbar med och jag har ingen bra personkemi med dem, så jag får nog jobba själv. För jag tycker det är viktigt med personkemi om allt ska flyta på bra i ett projekt.

Fråga kring dessa teman till medstudenter:
Hur kommer ni göra för att kunna checka av och kunna ta “ledigt” efter en dags arbete? Kommer det avgöras utefter kvantiteten eller kvaliteten av det ni åstadkommit den dagen/veckan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: