Arbetsplan, Block 2 (Omformulerad)

Arbetsplan för Block 2

Namn: William Larsson
Epost: Weekee@hotmail.se
Telefon: xxxx-xx xx xx
Länk till digital workbook: http://www.bthwilliam.wordpress.com/
Handledare: Pirjo

Bakgrund & frågeställning
Vad är det som gör ett företag stort, är det varorna eller företagets image? Är det möjligt att många av de produkter som producerats idag inte är lika bra som andra, men kan ändå vara bland de bästa tack vore en bra företagsimage? Vad ska man ta i åtanke när man startar upp ett företag?

Dessa frågor har flera gånger dykt upp under projekt där vi haft som uppgift att bygga upp ett företag men samtidigt kunna sälja in deras budskap hos den potentiella kundkretsen. Detta har aldrig varit lätt att göra, och många beslut har man varit tvungna att ta för man tror något, man antar vad de vill ha och man gör många val efter magkänslan – men jag säger aldrig igen. Nu har jag fått chansen att verkligen undersöka detta fenomen som kallas branding där jag tänkt mig fördjupa omkring vad det är som krävs för ett företag att bygga upp en bra image som sedan kommer få kunderna att tycka om, inte bara varan, men även företaget.

Så min direkta frågeställning är…
 ”Vad gör ett bra märke?”

Syfte (Varför gör jag detta?)
Som jag tidigare nämnt så gör jag detta för att själv kunna få en bättre förståelse för vad som krävs för att bygga upp en bra image för ett företag, vad som avgör att kunden kan köpa en produkt från ett företag som kanske inte är den bästa inom sin bransch men som kanske ändå är det företag många kunder vänder sig till tack vore bra företagsimage.

Kunskapsmål (Vad jag förväntar mig kunna efteråt)
Under block 2 fokuserar jag primärt att ta reda på vad det är som krävs för att bygga upp kärnan av ett bra företagsimage.

Jag hoppas även på att få reda på tillräckligt mycket för att själv kunna avgöra om många av mina dagliga inköp görs p.g.a. bra försäljningsteknik.

Research & Metod(er)
Under block 2 kommer jag förlita mig helt på artiklar jag finner på internet och utvalda böcker som jag lånar hem från skolan bibliotek.

Jag kommer, precis som under block 2, sitta i ett projektrum med andra studenter som tampas med samma block. Förhoppningsvis bidrar detta till att jag ska ha skapare fokus än om jag bara suttit hemma.
Vi kommer alltså då sätta tider då vi ska vara på plats tillsammans, skapa trivsel med eventuella fika pauser där vi tillsammans kan reflektera runtom våra arbeten.

Advertisements

2 thoughts on “Arbetsplan, Block 2 (Omformulerad)

  1. Hej och tack för din text Jag hara en kommentar och det hanldlar om frågeställning. När jag läser den känns den rätt så omfattande och en aning ospeciik. Hur tänker du t ex när du skriver om syfte? Hör gärna av dig! / hälsning Pirjo

  2. Hej William, det händer inte så mycket i workbooken. Hur går det med dn process? / hälsning Pirjo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: