Arbetsplan, Block 1

Arbetsplan för Block 1

Namn: William Larsson
E-Post: Weekee@hotmail.se
Telefon: xxxx-xx xx xx
Länk till digital workbook: http://www.bthwilliam.wordpress.com/
Handledare: Pirjo

Bakgrund & Frågeställning
En vinnande reklamfilm, likväl Rom, skapades inte på en dag. Det ska till mycket för att något man ser ute på stan, på teven eller hör i radion ska påverka dig så pass mycket att du näst intill lyder blint. Nu är jag inte ute efter att lära mig om hur man manipulera, utan hur man får en kampanj så pass bra att man nästan omedvetet inte lägger lika mycket fokus i vad själva reklamen handlar om utan om hur den förmedlar budskapet.

Detta har länge fascinerat mig och så många gånger fått mig att undra hur en reklam så välgjord, så elegant och så underbart framförd har fått mig att faktiskt dela med mig av den på Facebook. Inte för att produkten är det som tilltalade mig mest men hur reklambyrån valt att gå tillväga och tagit fram en grym kampanj/reklam.

Min direkta frågeställning är… 
Vilka är de viktigaste grundstenarna för en lyckad kampanj?

Syfte
För att i block 1 ta reda på och fördjupa mig i hur en reklam är uppbyggd och kan lyckas så pass bra att den blir nominerad och vinna ett Guldägg.

Kunskapsmål
Under block 1 vill jag fokusera på att ta reda på och fördjupa mig i hur en kampanj är uppbyggd så pass bra att den berör folk oavsett produkt.

Jag vill ta reda på vad som händer och hur man tänkte för att få en reklamfilm att bli populär och omtalad på sociala medier.

Jag vill ta reda på hur byråerna gör för att gå till väga när de ska bestämma hur de ska gå tillväga när det gäller kampanjer.

Färg, Känsla, Tema är viktigt, men hur bestäms det? 

Research & Metoder(er)
Jag kommer framför allt vara källkritisk och då fokusera på att mina källor är starka och trovärdiga vilket jag då kommer hänvisa mig till litteratur, artiklar och internet.
Jag förväntar mig att ha kontakt med personer inom branschen för att få ta del av deras synpunkter och tankar kring både kampanjen jag väljer att fördjupa mig runt men även deras kunskap.

Under detta block kommer jag att sitta i ett projektrum med tre andra studenter som arbetar med sina egna fördjupningar. Vi har kommit överens att tillsammans aktivt vara öppna för diskussioner och hjälpa varandra som testgrupp om det skulle behövas. Jag förväntar mig att aktivt ta kontakt med

Advertisements

One thought on “Arbetsplan, Block 1

  1. Hej Wlliam, jag och Sebastian har gått genom din arbetsplan. Den är godkänd som den är nu, men under processen behöver du förmodligen hitta ett skarpare och snävare fokus i din frågeställning. Men detta kommer att visa sig under processen och handledningen. Du kan boka en individuel handledningstid via it´s learning,. Och, kom ihåg workbooken! / hälsning Pirjo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: